Продаж: +380 (67) 802 85 83
Сервіс: +380 (67) 364 29 74
Навчання & чіп: +380 (67) 360 44 32
Кошик

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

 

Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Різанович Юлія Валентинівна (місцезнаходження: 34112, Рівненська обл., Дубровицький район, село Вербівка, вулиця Пашковка, будинок 13), далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://www.taho.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти даний Договір, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

  • «Товар» - тахографи, радіостанції та комплектуючі, обігрівачі і кондиціонери, інші прилади, інформація про які розміщена на  Інтернет-сайті;
  • «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.
  • «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
  • «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем даний Договір.
  • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем Товару в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробку і доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Інтернет-сайті та наявний у Продавця.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності Товару на складі, менеджер Продавця зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару, анулювати замовлення.

 

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється на умовах повної попередньої оплати у безготівковій формі у гривнях.

5.2. У разі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення без передання Товару Покупцеві.

 

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень Покупцю.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

 

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити продаж Товару за цим Договором у разі порушення Покупцем умов Договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні послуги (обробки замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам суспільної моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на Інтернет-сайті.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товару через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця.

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти) та прийняттям його умов.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

 

Порядок повернення Товару

10.1. Повернення Товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення Товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою Товару Покупцеві.

10.4. Претензії, щодо Товару надсилаються в письмовому вигляді на адресу Продавця, та розглядаються ним згідно чинного законодавства України.

 

Строк дії Договору

11.1. Оферта діє безстроково. Договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.